POTKEJME SE

SKUPINY

Rád druhým, skupině a i sobě kladu otázky, které všem účastníkům pomáhají nalézt svoje vlastní odpovědi. Pomáhají odkrýt (zatím) skrytý potenciál každého. Jeho dary, talenty, jeho vyšší (další) poslání.

Otázky, které rozkrývají "situaci".

Jako facilitátor a mentor výcviků a programů pro muže a v dalších projektech hledáme hlubší podstatu věcí a jevů,  pravdy a smyslu.

A taky na praktickém přenosu zjištěného do života každého účastníka. Do zlepšení jejich každodenní situace a jejich prožívání.

INDIVIDUÁLKY

Při osobním individuálním setkání spolu s klientem hledáme a nacházíme takový úhel pohledu na jeho situaci, ze kterého bude patrná příčina (důvod) situace ale hlavně možné východisko.

Proč se symptom objevuje, co přináší, ukazuje. Jaká je jeho "zdánlivá" výhoda a jak situaci přijmut nebo změnit.

Při pohledu z jiného úhlu pohledu už bude „PROBLÉM“ (říkejme raději výzva) vypadat jinak.

Už to nebude problém ale šance. Uvidíte to, co jste pohlceni situací a okolnostmi vidět nemohli... i skutečnou potenciální výhodu.

 

FIRMY

Stejně jako my lidé stojíme občas před problémovými a komplikovanými situacemi a rozhodnutími, stojí před nimi i firmy (malé i velké), organizace (školy, úřady, spolky, apod.). Prostě kolektivy.

A aby ne, skládají se ze živých lidí…

Stejně jako lidé, i kolektivy potřebují vidět co a jak, proč, kudy, jak,... A navíc, navíc se do potřeb kolektivů míchájí potřeby a zájmy jeho členů a dinamika jejich vzájemných vztahů. 

A toto rozplést už opravdu chce jiný úhel pohledu, nezávislost, otevřenost a taky (sebe)upřímnost. 

Kontakt

Telefon
+420 724 613 631
E-mail
karel.tuma@ktuma.cz