FIRMY

Stejně jako my lidé stojíme občas před problémovými a komplikovanými situacemi a rozhodnutími, stojí před nimi i firmy (malé i velké), organizace (školy, úřady, spolky, apod.). Prostě kolektivy.

A aby ne, skládají se ze živých lidí…

Stejně jako lidé, i kolektivy potřebují vidět co a jak, proč, kudy, jak,... A navíc, navíc se do potřeb kolektivů míchájí potřeby a zájmy jeho členů a dinamika jejich vzájemných vztahů. 

A toto rozplést už opravdu chce jiný úhel pohledu, nezávislost, otevřenost a taky (sebe)upřímnost. 

Kontakt

Telefon
+420 724 613 631
E-mail
karel.tuma@ktuma.cz